Om fsj

om fsj

Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ) är en sammanslutning av jazzmusiker med sin verksamhet huvudsakligen förlagd till Sverige.
Föreningens ändamål är att tillvarata jazzmusikernas konstnärliga och sociala intressen. Vi verkar för att jazzen och den improviserade musiken ges en fast plats i svenskt musikliv och biträder vid anordnande av konsertarrangemang och dylikt, och anordnar själva sådana ibland. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan.

Förutom att initiera och driva olika former av musikalisk verksamhet så har FSJ varit kulturpolitiskt aktiv och genomfört en lång rad uppvaktningar av allt från kulturministrar till stadens politiker och tjänstemän. FSJ var en av initiativtagarna till det som numera heter Riksförbundet Svensk Jazz där jazzens aktörer samlas under ett paraply bland annat för att kunna föra jazzens talan gentemot beslutsfattare och andra.

FSJ har också drivit olika projekt med seminarier, beställningsverk, infoträffar och workshops för sina medlemmar. Har du idéer som medlem, hör av dej, så kanske vi kan samarbeta! kontakt@jazzmusiker.se

lite bakgrundshistoria

I oktober 1963 startades Emanon, en organisation döpt efter en komposition från 1946 av Dizzy Gillespie (inget namn, ”no name”, baklänges). Ett antal jazzmusikers medlemsavgifter fick bli ekonomisk grund för en serie konserter på Moderna Museet. Syftet var att presentera musik och musiker som företrädesvis vände sig till en lyssnande publik.

Emanon övergick efter ett par år i Föreningen Sveriges Jazzmusiker (FSJ) som också hade ambitionen att vara en rikstäckande organisation. Ett av de viktigaste målen för FSJ var att få till en mötesplats för musiker och publik. När FSJ med statligt stöd lyckades förvärva diskotekslokalen på Kungsgatan 63 år 1977 föddes ”Jazzclub Fasching”.

Fasching bedrivs idag som ett aktiebolag där FSJ är huvudägare. FSJ tillsammans med Faschings vänner, bildar en styrelse som har till uppgift att säkra det konstnärliga innehållet, utan att detaljstyra, och se till att verksamheten fungerar ekonomiskt.

Ulf Adåker

tidigare ordförande

Ivar Lindell
Lennart Åberg
Lasse Werner
Svante Fürster
Ulf Adåker (1989-2002)
Lennart Åberg (2002-2007)
John Högman (2007-2017)
Lina Nyberg (2017-2021)